Zoeken

Privacybeleid

Disclaimer
Spendr.nl doet er alles aan om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft geen garanties t.a.v. de juistheid van de verstrekte informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn afkomstig van o.a. social media kanalen, blogs en webshops. Heeft spendr.nl per ongeluk een foto gebruikt waar rechten op zijn verleend? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten via redactie@spendr.nl. of via de contactpagina.

Alle rechten voorbehouden
De intellectuele eigendomsrechten op alle op deze site aanwezige informatie zijn voorbehouden aan spendr.nl. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.

Externe links
Deze website bevat (affiliate) links naar niet spendr.nl pagina’s. In het geval van een affiliate link ontvangen wij een commissie, mocht jij als bezoeker via spendr.nl een aankoop doen bij een van de webshops waar spendr.nl naartoe linkt. Spendr.nl is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

Toegezonden informatie
Door spendr.nl per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Spendr.nl staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd veranderen.

Notice & Takedown
De informatie op deze website (spendr.nl) is met grote zorg samengesteld. Mocht je tevergeefs toch materiaal aantreffen waarvan je van mening bent dat dit inbreuk maakt op uw rechten of waarvan u enigzins denkt dat dit materiaal onrechtmatig is, dan kun je via het formulier op de contactpagina een verzoek indienen om het betreffende materiaal van de website te laten verwijderen.
Wees a.u.b. zo zorgvuldig mogelijk bij het indienen van het verzoek zodat wij je aanvraag in behandeling kunnen nemen. Vernoem daarbij de rechtmatige eigenaar en de oorspronkelijke bron van het materiaal.

The information provided on this website (spendr.nl) is composed with great care. Should you however find material that is in violation of copyright of any kind, please contact us right away via the contactform on the contactpage. Please be as detailed as possible when submitting your request in order for us to quickly assess your request and remove the copyrighted material. Please state the ownership of the material and the original source.

Privacy Policy
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Dit privacybeleid is van toepassing op de inhoud van spendr.nl. Spendr.nl is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Spendr.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van verzamelde gegevens
Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn, zoals bijvoorbeeld bij het insturen van foto’s of bij het achterlaten van berichten. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van spendr.nl of die van een derde partij.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze bezoekers. Dit doen wij onder andere om relevante display ads of videos te tonen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Spendr of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Heeft u suggesties, klachten, of vragen over onze Privay Policy? Neem dan contact op via onze contactpagina.

bubbleclockcrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram